python for else

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
>>> for i in range(0,10):
if i > 10:
break;
else:
print "hello world";
输出:hello world
>>> for i in range(0,10):
if i > 5:
break;
else:
print "hello world";

没有输出
-------------------

即在for 循环中,如果没有从任何一个break中退出,则会执行和for对应的else
只要从break中退出了,则else部分不执行。